KOSZTY MAGAZYNOWANIA W CZASIE

Czy znasz dokładnie wszystkie swoje koszty przechowywania towaru? Większość małych i średnich przedsiębiorstw niedoszacowuje lub nawet nie próbuje określić faktycznych kosztów magazynowania poszczególnych produktów. 

Dlaczego jest to tak ważne w prowadzeniu dochodowego przedsięwzięcia biznesowego, nawet jeśli ogólny bilans jest zadowalający? Właściwe zarządzanie zapasami, może nie tylko przynieść oszczędności, ale istotnie zwiększyć dochód i przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa. Poniżej szczegółowo definiujemy koszty magazynowanie i przedstawiamy sposób na ich obliczanie.

Co to jest “koszt magazynowania”?
Liczba gotowych produktów w magazynie w danym momencie nazywana jest zapasem dostępnym, a koszt magazynowania to kwota wydana na przechowywanie zapasów. Składają się na nią koszty najmu, mediów, personelu, konserwacji sprzętu, konserwacji budynku i ochrony. Przy długotrwałym przechowywaniu, należy te wydatki pomnożyć przez ilość miesięcy. Rzadko firmy biorą pod uwagę inne koszty, takie jak ryzyko zniszczenia lub utraty towaru równoważone przez ubezpieczenia, które jednak też kosztują. Jeszcze rzadziej uwzględnia się w kalkulacjach spadek wartości towaru w czasie. Na koniec warto również doliczyć czas poświęcany na czynności porządkowe i kontrolne , kolejne remanenty, czy w końcu zastanawianie się jak te produkty sprzedać z zyskiem.

Jak policzyć koszty magazynowania?
Koszty przechowywania bardzo łatwo policzyć, wtedy gdy przechowujemy tylko jeden rodzaj produktów i wynajmujemy miejsce w magazynie. Cały koszt (K) po prostu dzielimy przez ilość sztuk (S) i mnożymy przez ilość miesięcy (M) korzystania z takiej usługi. Bez problemu możemy wtedy porównać wynik z marżą i określić jak długie składowanie jest dla nas opłacalne.

koszt przechowywania produktu = K : S x M

Trudniejsza matematyka zaczyna się wtedy, gdy mamy własny lub dzierżawiony magazyn i obok stałych opłat różne koszty zmienne. Do tego magazyn służy do przechowywania nie tylko bardzo zróżnicowanych produktów na sprzedaż, ale i opakowań, narzędzi sprzedażowych, reklamowych itp.

Musimy najpierw zsumować wszystkie wydatki (w tym prace) związane z magazynem (K), a następnie policzyć jaką część całkowitej powierzchni zajmuje dany towar proporcjonalnie do innych przedmiotów, np. 1 z 8 regałów. 

K = k1 + k2+ k3…

koszt przechowywania produktu = ⅛ K : S x M 

Jeśli liczymy powierzchnię zajmowaną przez nasze produkty, musimy pamiętać, żeby uwzględnić także obszar zapewniający swobodny dostęp oraz – proporcjonalnie do reszty składowanych przedmiotów – powierzchnie dodatkowe (m.in. wejście do magazynu, alejki i korytarze). Wiele firm nie traktuje tych kosztów z należytą uwagą. Często zdarza się, że znacznie korzystniej dla nich byłoby pozbyć się zalegającego towaru i przeznaczyć powierzchnię na inne, szybciej zbywalne produkty, na lepszą ekspozycję (powiększenie salonu czy sklepu), czy też nowe stanowiska pracy przynoszące dochody. Nawet wynajmując powierzchnię w swoim magazynie, mogliby mieć większy zysk, niż chomikując własny niesprzedany towar. 

Jeśli wyliczyłeś lub nawet tylko podejrzewasz, że nie opłaca Ci się już składować produktów… 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 790 402 900, dominik@stocklots.tv

…lub zajrzyj do naszego artykułu Nadwyżki towaru – jak pozbyć się kłopotu? (cz. 1)

Zespół STOCKLOTS